FITRAH KEJADIAN MANUSIA Bg. 1

Bismillahirrahmanirrahim

*********************************
PENGENALAN

Definisi fitrah

 • Kamus Dewan Edisi Ketiga - sifat semulajadi, bakat atau pembawaan seseorang.
 • Bahasa Arab - sifat, asal kejadian, kesucian dan bakat. 
Setiap manusia mempunyai keunikan tersendiri.

 • Keunikan manusia meliputi seluruh bidang kehidupan - ekonomi, sosial, pendidikan, agama, budaya dan sebagainya.
 • setiap individu mempunyai bakat atau sifat semulajadi yang perlu disalurkan ke arah kesejahteraan dunia dan akhirat.
 • Rogers (1951), manusia berupaya menjadi positif dan baik.
Semua manusia ada kecenderungan (Dr. Montessori).
 • semua manusia mengikut hukum yang sama bagi menggerakkan mereka untuk menunjukkan tingkah laku yang sama.
 • semua manusia terdorong untuk berkomunikasi, bersosialisasi, meneroka, berdikari, bekerja, memberi perhatian, mengawal diri, mengekalkan keamanan dan mencapai kesempurnaan.
 • manusia cenderung menunjukkan kasih sayang dan mengambil berat terhadap makhluk lain.
Semua kecenderungan ini wujud dalam siri seseorang individu pada semua peringkat hidupnya.
 • Pada peringkat umur tertentu, ada kecenderungan lebih ketara.
 • tahap kecenderungan berbeza anatara individu.
 • kecenderungan menggerakkan perkembangan manusia dan mengarah kepada sesuatu tindakan.
 • Peluang pengalaman terhadap kecenderungan - bina keyakinan diri, keupayaan menumpu perhatian, imej kendiri positif, kawalan diri, keupayaan membuat keputusan, menyesuaikan diri.
 • Halangan terhadap kecenderungan - sikap marah, kurang kawalan, malu berlebihan. 


No comments:

Post a Comment